Câu 26: Nguyên nhân chính gây ra ngập lụt ở Đồng bằng sông Hồng là

Câu 26: Nguyên nhân chính gây ra ngập lụt ở Đồng bằng sông Hồng là

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. mưa lũ lớn và hệ thống đê bao bọc

B. triều cường.

C. nước biển dâng.

D. lũ nguồn.
A đúng