Câu 7. Nguyên nhân chính làm cho Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta là :

Câu 7. Nguyên nhân chính làm cho Đồng bằng sông Hồng bị ngập úng nghiêm trọng nhất ở nước ta là :

BÀI 15 BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VÀ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI

Đề bài:

A. Có mật độ dân số cao nhất nước ta.

              B. Có địa hình thấp nhất so với các đồng bằng.

              C. Có lượng mưa lớn nhất nước.               D. Có hệ thống đê sông, đê biển bao bọc.

D