PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

 

I. Mục đích, tầm quan trọng của phỏng vấn và trả lời phỏng vấn.

 1. Các hoạt động phỏng vấn và trả lời phỏng vấn thường gặp.

- Một chính khách, một nhà văn, một nhà hoạt động xã hội, một doanh nhân...trả lời trên ti vi.

- Một bài phỏng vấn đăng báo.

- Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn khi xin việc làm ở một cơ quan, doanh nghiệp...

2. Mục đích.

- Để biết quan điểm của một người nào đó.

- Để thấy tầm quan trọng, ý nghĩa xã hội của vấn đề đang được phỏng vấn.

- Để tạo lập các mối quan hệ xã hội.

- Để chọn được người phù hợp với công việc.

3. Vai trò.

- Biểu hiện một xã hội văn minh, dân chủ, tôn trọng các ý kiến khác nhau về một vấn đề nào đó.

II. Những yêu cầu cơ bản đối với hoạt động phỏng vấn.

 1. Công việc chuẩn bị phỏng vấn.

- Phải xác định:

+ Chủ đề phỏng vấn.

+ Mục đích phỏng vấn.

+ Đối tượng được phỏng vấn.

+ Người thực hiện phỏng vấn.

+ Phương tiện phỏng vấn.

- Hệ thống câu hỏi phỏng vấn.

+ Ngắn gọn, rõ ràng.

+ Phù hợp với mục đích và đối tượng phỏng vấn.

+ Làm rõ được chủ đề.

+ Liên kết với nhau và được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.

2. Thực hiện cuộc phỏng vấn.

- Ngoài hệ thống câu hỏi được chuẩn bị sẵn, cần có những câu hỏi đưa đẩy, điều chỉnh cuộc phỏng vấn để cuộc phỏng vấn không bị khô khan, máy móc, nhưng cũng không lam man, lạc đề.

- Người phỏng vấn cần phải có thái độ thân tình, đồng cảm, lắng nghe và chia sẻ thông tin với người trả lời.

- Kết thúc cuộc phỏng vấn, người phỏng vấn phải cảm ơn người trả lời phỏng vấn.

3. Biên tập sau khi phỏng vấn.

- Người phỏng vấn không được tự ý thay đổi nội dung các câu trả lời để đảm bảo tính trung thực của thông tin; nhưng có thể sắp xếp lại một số câu chữ cho ngắn gọn, trong sáng, dễ hiểu.

- Có thể ghi lại một số cử chỉ, điệu bộ của người trả lời phỏng vấn để người đọc hiêủ rõ hơn tình huống của câu nói.

III. Những yêu cầu đối với người trả lời phỏng vấn.

- Người trả lời phỏng vấn cần có phẩm chất:

+ Thẳng thắn, trung thực, dám chịu trách nhiệm về lời nói của mình.

+ Trả lời trúng chủ đề, ngắn gọn, sâu sắc, hấp dẫn. Có thể pha chút hóm hỉnh, gây ấn tượng  cho công chúng.