Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

LUYỆN TẬP PHỎNG VẤN VÀ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN

1, Khái niệm:

-     Phỏng vấn là phương thức hỏi đáp trong hội thoại nhằm thu nhận thông tin trực tiếp từ đối tượng được phỏng vấn.

2, Các hình thức phỏng vấn:

-      Phỏng vấn trực tiếp, phiếu câu hỏi, điện thoại, tin nhắn, hay qua mạng Internet…Hình thức phổ biến nhất là phỏng vấn trực tiếp

3, Yêu cầu đối với người phỏng vấn:

-      Xác định mục đích phỏng vấn; hiểu biết về chủ đề, đối tượng phỏng vấn để chuẩn bị các câu hỏi

-      Khi phỏng vấn phải tôn trọng người được phỏng vấn và các quy tắc giao tiếp

-      Tránh những câu hỏi quá khó, chung chung

-      Cần biết lắng nghe, phân tích câu trả lời để phát triển mạch phỏng vấn

-      Biên tập sau phỏng vấn cần khách quan (bên cạnh việc ghi lại lời nói, cần ghi chú thêm ánh mắt, cử chỉ, thái độ người được phỏng vấn để tăng độ tin cậy của bài)

4, Yêu cầu đối với người được phỏng vấn:

-      Có trách nhiệm đối với những thông tin mà mình cung cấp

-      Chỉ trả lời những gì mình nắm rõ

-      Có quyền trả lời hoặc khéo léo không trả lời câu hỏi phỏng vấn, song phải có thái độ cởi mở, hợp tác trong đối thoại

-      Có phản xạ nhanh với tình huống đặt ra, tránh trả lời lan man, dài dòng