Hóa học lớp 9 - Bài 54: Polime

Hóa học lớp 9 - Bài 54: Polime

I. Khái niệm về polime.

1.Polime là gì?

- Khái niệm: Polime là những chất có phân tử khối rất lớn do nhiều mắc xích liên kết với nhau tạo nên.

- Phân loại polime :

Polime thiên nhiên: tinh bột, xenlulozơ, cao su thiên nhiên …

Polime tổng hợp : polietilen, polivinylclorua, tơ nilon ...

2. Polime có cấu tạo và tính chất như thế nào?

*Cấu tạo : Gồm nhiều mắt xích liên kết với nhau.

- Mạch thẳng, mạch nhánh và mạng không gian.

*Tính chất vật lí:

- Chất rắn,  không bay hơi - Hầu hết không tan trong nước hoặc các dung môi thông thường.

- Một số polime tan được trong axeton, xăng…

II. ỨNG DỤNG CỦA POLIME

1. Chất dẻo là  một loại vật liệu chế tạo từ polime và có tính dẻo

- Thành phần chủ yếu của chất dẻo là polime, có thể có một số chất khác như: chất  hóa dẻo, chất độn, chất phụ gia

- Chất phụ gia: để tạo màu, tạo mùi, tăng độ bền đối với môi trường.

- Chất dẻo có nhiều ưu điểm nhẹ, bền, cách điện, cách nhiệt, dễ gia công,...

- Ngày nay chất dẻo đã thay thế kim loại, sành sứ, thủy tinh trong nhiều lĩnh vực

2. Tơ là những polime thiên nhiên hay tổng hợp có cấu tạo mạch thẳng và có thể kéo dài thành sợi

Tơ được phân thành: tơ thiên nhiên và tơ hóa học

- Tơ hóa học được sản xuất với số lượng rất lớn

3. Cao su là polime thiên nhiên hay tổng hợp có tính đàn hồi

- Cao su được phân thành cao su thiên nhiên và cao su tổng hợp

- Phổ biến trong cao su tổng hợp là cao su cao su buna

- Ưu điểm của cao su là tính đàn hồi, không thấm nước, không thấm khí,...

- Cao su được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực