Hóa học lớp 9 - Bài 50: Glucozơ

Hóa học lớp 9 - Bài 50: Glucozơ

I. Trạng thái tự nhiên.

- Glucozơ có trong hầu hết các bộ phận của cây, trong cơ thể người và động vật.

II.Tính chất vật lí

- Glucozơ là chất kết tinh không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước.

III. Tính chất hoá học.

1. Phản ứng oxi hoá glucozơ.

Glucozơ tác dụng dd AgNO3 /NH3 tạo axit gluconic và bạc

 PTHH: C6H12O6 + Ag2\rightarrowC6H12O7 (Axit gluconic )+ 2Ag

- Phản ứng  tráng gương.

2. Phản ứng lên men rượu.

Lên men dd glucozơ tạo thành rượu etylic và khí CO2

              PTHH: C6H12O6\rightarrow C2H5OH + 2CO2

IV. Glucozo có những ứng dụng gì?

Glucozơ dùng để: - Pha huyết thanh

                             - Tráng gương, tráng ruột phích.

                             - Sản xuất vitamin C....