Hóa học lớp 9 - Bài 37: Etilen

Hóa học lớp 9 - Bài 37: Etilen

I. Tính chất vật lí

- Etilen là chất khí, không màu, không mùi, ít tan trong nước, nhẹ hơn không khí (d= 28/29 ).

II. Cấu tạo phân tử

CTCT:


 

Viết gọn: CH2 = CH2

- Trong liên kết đôi có một liên kết kém bền. Liên kết này dễ bị đứt ra trong các phản ứng hóa học.

III. Tính chất hóa học.

1. Etilen có cháy không?

C2H4 +3O2 \rightarrow 2CO2 +2H2O

 2. Etilen có làm mất màu dd brôm không?

CH2 = CH2 + Br \rightarrow Br- CH2- CH2 – Br (Đibrômetan)

-Nhìn chung các chất có liên kết đôi (tương tự như etilen) dễ tham gia phản ứng cộng.

3. Các phân tử etilen có kết hợp được với nhau không?

...+ CH2 = CH2 + CH2 = CH2 + CH2 = CH2 (Xúc tác) +...( Áp suất, t0\rightarrow …– CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2 –  ...

-Phản ứng trên gọi là phản ứng trùng hợp.