Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 17: THỔ NHƯỠNG QUYỂN.

CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH THỔ NHƯỠNG

I/ THỔ NHƯỠNG:

1. Thổ nhưỡng (Đất):  Là lớp vật chất tơi xốp ở bề mặt lục địa, được đặc trưng bởi độ phì.

2. Độ phì: Là khả năng cung cấp nước, khí, nhiệt và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật sinh trưởng và phát triển.

3. Thổ nhưỡng quyển: Lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp trên bề mặt các lục địa nơi tiết xúc của khí quyển, sinh quyển, thạch quyển.

II/ CÁC NHÂN TỐ HÌNH THÀNH ĐẤT:

1. Đá mẹ:

? Là sản phẩm được phong hóa từ đá gốc.

? Vai trò: Là nguồn cung cấp vật chất vô cơ cho đất, quyết định thành phần khoáng vật cho đất, thành phần cơ giới và ảnh hưởng trực tiếp tới các tính chất lí, hóa của đất.

2. Khí hậu:

? Yếu tố: Nhiệt- ẩm là 2 nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình hình thành đất: Hình thành đất nhanh hay chậm, tầng phong hóa dày hay mỏng.

3. Sinh vật

? Đóng vai trò chủ đạo trong việc hình thành đất.

? Thực vật: Cung cấp các vật chất hữu cơ cho đất, phá hủy đất.

? Vi sinh vật: Phân giải xác vật chất hữu cơ và tổng hợp thành mùn.

? Động vật: Góp phần làm thay đổi một số tính chất vật lí của đất.

4. Địa hình

? Ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến quá trình hình thành đất thông qua sự thay đổi lượng nhiệt và độ ẩm.

5. Thời gian

? Thời gian hình thành đất hay còn gọi là tuổi của đất.

? Tuổi của đất là nhân tố biểu thị thời gian tác động của các yếu tố hình thành đất dài hay ngắn, mặt khác còn thể hiện cường độ của các quá trình tác động đó.

? Các miền tự nhiên khác nhau, quá trình hình thành đất khác nhau dẫn đến tuổi của đất khác nhau.

6. Con người

Ảnh hưởng trực tiếp đến tính chất của đất thông qua hoạt động sản xuất: làm gián đoạn hoặc thay đổi hướng phát triển của đất.