Chương III: Cấu Trúc Của Trái Đất. Các Quyển Của Lớp Vỏ Địa Lý

Chương III: Cấu Trúc Của Trái Đất. Các Quyển Của Lớp Vỏ Địa Lý

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 7: Cấu trúc của Trái Đất. Thạch quyển. Thuyết kiến tạo mảng

Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 8: Tác động của nội lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 9: Tác động của ngoại lực đến địa hình bề mặt Trái Đất

Bài 10: Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 10: Thực hành Nhận xét về sự phân bố các vành đai động đất, núi lửa và vùng núi trẻ trên bản đồ

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 12: Sự phân bố khí áp. Một số loại gió chính

Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 13: Sự ngưng đọng hơi nước trong khí quyển. Mưa

Bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 14: Thực hành Đọc bản đồ sự phân hóa các đới và các kiểu khí hậu trên Trái Đất. Phân tích biểu đồ một số kiểu khí hậu

Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 15: Thủy quyển. Một số nhân tố ảnh hưởng tới chế độ nước sông. Một số sông lớn trên Trái Đất

Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài 16: Sóng. Thủy triều. Dòng biển

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 17: Thổ nhưỡng quyển. Các nhân tố hình thành thổ nhưỡng

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 18: Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố của sinh vật

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất

Bài 19: Sự phân bố sinh vật và đất trên Trái Đất