Sinh học lớp 7 - Bài 19: Một số thân mềm khác

Sinh học lớp 7 - Bài 19: Một số thân mềm khác

I. Một số đại diện: 

- Ngành thân mềm có số lượng loài rất lớn ( khoảng 70 nghìn loài ) lại đa dạng và rất phong phú ở vùng nhiệt đới. Chúng sống ở biển, sông, suối, ao, hồ và nước lợ. Một số sống trên cạn, số nhỏ chuyển sang lối sống chui rút, đục rỗng các vỏ gỗ của tàu thuyền ( con hà )
Một số đại diện thường gặp: 

II. Một số tập tính ở thân mềm: 

- Hệ thần kinh của thân mềm phát triển và tập trung hơn giun đốt, hạch não phát triển. Mực có "hộp sọ" ( bảo vệ não ) là hiện tượng duy nhất có ở động vật không xương sống. Thần kinh phát triển là cơ sở cho các giác quan và tập tính phát triển
- Tập tính đẻ trứng ở ốc sên và săn mồi ở mực