Sinh học lớp 7 - Bài 9: Đa dạng ngành ruột khoang

Sinh học lớp 7 - Bài 9: Đa dạng ngành ruột khoang

1. Sứa

- Có cấu tạo thích nghi với nối sống bơi lội:

- Cơ thể sứa hình dù.

- Đối xứng tỏa tròn.

- Có lỗ miệng ở dưới.

- Di chuyển bằng dù.

2. Hải quỳ và San hô

- Cơ thể hải quỳ và san hô thích nghi với lối sống bám. riêng san hô còn phát triển khung xương bất động và tổ chức cơ thể kiểu tập đoàn.

- Dạng ruột túi.

- San hô có ruột thông với nhau.

- Có giá trị kinh tế về du lịch.

TT

Đại diện

 

Đặc điểm

Thuỷ tức

Sứa

Hải quỳ

San hô

1

Hình dạng

Trụ nhỏ

Hình cái dù có khả năng xoè, cụp

Trụ to, ngắn

Cành cây khối lớn.

2

Cấu tạo

- Vị trí

- Tầng keo

- Khoang miệng

 

- Ở trên

- Mỏng

- Rộng

 

- Ở dưới

- Dày

- Hẹp

 

- Ở trên

- Dày, rải rác có các gai xương

- Xuất hiện vách ngăn

 

- Ở trên

- Có gai xương đá vôi và chất sừng

- Có nhiều ngăn thông nhau giữa các cá thể.

3

Di chuyển

- Kiểu sâu đo, lộn đầu

- Bơi nhờ tế bào có khả năng co rút mạnh dù.

- Không di chuyển, có đế bám.

- Không di chuyển, có đế bám

4

Lối sống

- Cá thể

- Cá thể

- Tập trung một số cá thể

- Tập đoàn nhiều các thể liên kết.