Sinh học lớp 7 - Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

Sinh học lớp 7 - Bài 14: Một số giun tròn khác và đặc điểm chung của ngành giun tròn

I. Một số ngành giun tròn khác

- Đa số giun tròn kí sinh như: giun kim, giun tóc, giun móc, giun chỉ...

- Giun tròn kí sinh ở cơ, ruột... (người, động vật). Rễ, thân, quả (thực vật) gây nhiều tác hại.

- Cần giữ vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và vệ sinh ăn uống để tránh giun.

II. Đặc điểm chung
 

TT

                 Đại diện

Đặc điểm

Giun đũa

Giun kim

Giun móc

Giun rễ lúa

1

Nơi sống

Ruột non người

Ruột già người

Tá tràng

Rễ lúa

2

Cơ thể hình trụ thuôn 2 đầu

X

 

 

X

3

Lớp vỏ cuticun trong suốt

X

X

X

 

4

Kí sinh ở 1 vật chủ

X

X

X

X

5

Đầu nhọn đuôi tù.

 

X

X

 

- Cơ thể hình trụ có vỏ cuticun.

- Khoang cơ thể chưa chính thức.

- Cơ quan tiêu hoá dạng ống, bắt đầu từ miệng, kết thúc ở hậu môn