Sinh học lớp 7 - Bài 15: Thực hành: quan sát hình dạng ngoài và cách di chuyển của ngành giun đất

Sinh học lớp 7 - Bài 15: Thực hành: quan sát hình dạng ngoài và cách di chuyển của ngành giun đất

I. Tìm hiểu cấu tạo ngành giun đốt

- Cấu tạo ngoài:

+ Cơ thể dài, thuôn hai đầu.

+ Phân đốt, mỗi đốt có vòng tơ (chi bên).

+ Chất nhầy giúp da trơn.

+ Có đai sinh dục và lỗ sinh dục.

- Cấu tạo trong:

+ Có khoang cơ thể chính thức, chứa dịch.

+ Hệ tiêu hoá: phân hoá rõ: lỗ miệng " hầu " thực quản " diều, dạ dày cơ " ruột tịt " hậu môn.

+ Hệ tuần hoàn: Mạch lưng, mạch bụng, vòng hầu (tim đơn giản), tuần hoàn kín.

+ Hệ thần kinh: chuỗi hạch thần kinh, dây thần kinh.

II. Di chuyển của giun đất

Giun dất di chuyển bằng cách:

- Cơ thể phình duỗi xen kẽ, vòng tơ làm chỗ tựa kéo cơ thể về một phía.

III. Dinh dưỡng của giun đất

Giun dất hô hấp qua da.

- Thức ăn giun đất qua lỗ miệng " hầu " diều (chứa thức ăn) " dạ dày (nghiền nhỏ) " enzim biến đổi " ruột tịt " bã đưa ra ngoài

IV. Sinh sản của giun đất

- Giun đất lưỡng tính.

- Ghép đôi trao đổi tinh dịch tại đai sinh dục.

- Đai sinh dục tuột khỏi cơ thể tạo kén chứa trứng