Sinh học lớp 7 - Bài 2: Phân biệt thực vật với động vật. Đặc điểm chung của động vật

Sinh học lớp 7 - Bài 2: Phân biệt thực vật với động vật. Đặc điểm chung của động vật

I. Phân biệt động vật với thực vật

- Động vật và thực vật  :

+ Giống nhau: Đều là các cơ thể sống, đều cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản.

+ Khác nhau:
- Động vật có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan,  sống dị dưỡng nhờ vào chất hữu cơ có sẵn

 - Thực vật không có khả năng di chuyển, không có hệ thần kinh và giác quan, sống tự dưỡng, tự tổng hợp chất hữu cơ để sống

II. Đặc điểm chung của động vật

- Động vật có đặc điểm chung là có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan, chủ yếu dị dưỡng (khả năng dinh dưỡng nhờ chất hữu cơ có sẵn)

III.Sơ lược phân chia giới động vật

- Có 8 ngành động vật

+ Động vật không xương sống: 7 ngành (động vật nguyên sinh, Ruột khoang, Các ngành giun: (giun dẹp, giun tròn,giun đốt), thân mềm, chân khớp).

+ Động vật có xương sống: 1 ngành (có 5 lớp: cá, lưỡng cư, bò sát, chim, thú).

IV. Tìm hiểu vai trò của động vật

- Động vật mang lại lợi ích nhiều mặt cho con người, tuy nhiên một số loài có hại.
 

STT

Các mặt lợi, hại

Tên loài động vật đại diện

1

Động vật cung cấp nguyên liệu cho người: Thực phẩm , Lông , Da

- Gà. lợn, trâu, thỏ, vịt...

- Gà, cừu, vịt...

- Trâu, bò...

2

Động vật dùng làm thí nghiệm:

- Học tập nghiên cứu khoa học

- Thử nghiệm thuốc

 

- Ếch, thỏ, chó...

- Chuột, chó...

3

Động vật hỗ trợ con người

- Lao động

- Giải trí ,Thể thao

- Bảo vệ an ninh

- Trâu, bò, ngựa, voi, lạc đà...

- Voi, gà, khỉ...

- Ngựa, chó, voi...

- Chó.

4

Động vật truyền bệnh

- Ruồi, muỗi, rận, rệp...