Sinh học lớp 7 - Bài 18: Trai sông

Sinh học lớp 7 - Bài 18: Trai sông

1. Hình dạng cấu tạo

a. Vỏ trai

- Có 2 mảnh vỏ, gồm 3 lớp:
+ Lớp sừng.

+ Lớp đá vôi.

+ Lớp xà cừ.

b. Cơ thể trai 

- Cơ thể trai có 2 mảnh vỏ bằng đá vôi che chở bên ngoài

- Cấu tạo:

+ Ngoài: áo trai tạo thành khoang áo, có ống hút và ống thoát nước

+ Giữa tấm mang

+ Trong là thân trai

- Chân rìu.

2. Di chuyển

- Chân trai hình lưỡi rìu thò ra thụt vào, kết hợp đóng mở vỏ để di chuyển.

3. Dinh dưỡng

- Thức ăn: động vật nguyên sinh và vụn hữu cơ.

- Oxi trao đổi qua mang.

4. Sinh sản

- Trai phân tính.

- Trứng phát triển qua giai đoạn ấu trùng.