Sinh học lớp 7 - Bài 23: THỰC HÀNH: mổ và quan sát tôm sông

Sinh học lớp 7 - Bài 23: THỰC HÀNH: mổ và quan sát tôm sông

1. Mổ và quan sát mang tôm:

Mổ khoang mang tôm theo hướng dẫn dưới đây

Chú thích: 1- lá mang, 2,3- Bó cơ, 4- đốt gốc chân ngực

2. Mổ và quan sát cấu tạo trong:

a) Cách mổ tôm:
- Đổ ngập nước cơ thể tôm
- Dùng nẹp khẽ nâng tấm lưng và cắt bỏ ra ngoài và bắt đầu quan sát
b) Cơ quan tiêu hóa: 
- Ống tiêu hóa ở tôm có đặc điểm thực quản ngắn, miệng kế ngay dạ dày. Dạ dày thuồn về phía sau, có màu tối. Hai bên phần sau dạ dày là tuyến gan có màu vàng nhạt. Ruột tôm có màu vàng mảnh và đổ thẳng ra hậu môn ở dưới đuôi tôm

c) Cơ quan thần kinh
Hệ thần kinh gồm 2 hạch não với 2 dây nối với hạch dưới hầu, làm nên một vòng thần kinh hầu lớn. Khối hạch ngực tập trung thành chuỗi dài và tiếp theo là chuỗi hạch thần kinh bụng ( trường hợp thiếu thời gian, có thể găm ngừa con tôm lên cũng có thể thấy được cơ quan thần kinh của tôm )