Sinh học lớp 7 - Bài 3: Quan sát một số động vật nguyên sinh

Sinh học lớp 7 - Bài 3: Quan sát một số động vật nguyên sinh

1. Quan sát trùng giày


- Hình dạng: Cơ thể hình khối, không đối xứng, có hình chiếc giày.

- Di chuyển:  Vừa tiến vừa xoay, có lông bơi

2. Quan sát trùng roi 

a. Quan sát ở độ phóng đại nhỏ

b. Quan sát ở độ phóng đại lớn

+ Đầu đi trước

+ Màu sắc của hạt diệp lục.