Sinh học lớp 7 - Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò ngành ruột khoang

Sinh học lớp 7 - Bài 10: Đặc điểm chung và vai trò ngành ruột khoang

I. Đặc điểm chung của ngành ruột khoang

-  Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.

- Dạng ruột túi.

- Thành cơ thể có 2 lớp TB.

- Tự vệ và tấn công bằng TB gai

TT

                    Đại diện

 

Đặc điểm

Thuỷ tức

Sứa

San hô

1

Kiểu đối xứng

Toả tròn

Toả tròn

Toả tròn

2

Cách di chuyển

Lộn đầu, sâu đo

Lộn đầu co bóp dù

Không di chuyển

3

Cách dinh dưỡng

Dị dưỡng

Dị dưỡng

Dị dưỡng

4

Cách tự vệ

Nhờ tế bào gai

Nhờ tế bào gai, di chuyển

Nhờ tế bào gai

5

Số lớp tế bào của thành cơ thể

2

2

2

6

Kiểu ruột

Ruột túi

Ruột túi

Ruột túi

7

Sống đơn độc, tập đoàn.

Đơn độc

Đơn độc

Tập đoàn


II. Vai trò ngành ruột khoang

* Lợi ích:

+ Trong tự nhiên:

- Tạo vẻ đẹp thiên nhiên

- Có ý nghĩa sinh thái đối với biển

+ Đối với đời sống:

- Làm đồ trang trí, trang sức: san hô

- Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất.

* Tác hại:

- Một số loài gây độc, ngứa cho người: sứa.

- Tạo đá ngầm, ảnh hưởng đến giao thông.