Sinh học lớp 7 - Bài 16: THỰC HÀNH: Mổ và quan sát cấu tạo trong của giun đất

Sinh học lớp 7 - Bài 16: THỰC HÀNH: Mổ và quan sát cấu tạo trong của giun đất

1. Cấu tạo ngoài

a) Cách mổ

- Khi mổ sẽ thấy giữa thành cơ thể và thành ruột có một khoảng trống chứa dịch. Đó là thể xoang. Thể xoang được vách đốt chia thành nhiều ngăn, bên trong thể xoang chứa dịch xoang. Thể xoang là đặc điểm tiến hóa có từ giun đốt

2. Cấu tạo trong

- Cơ quan tiêu hóa giun đất: phân hóa thành nhiều bộ phận để chứa, biến đổi và hấp thụ thức ăn như: miệng, hầu, thực quản, dạ dày, ruột, ruột tịt
- Cơ quan thần kinh giun đất: gồm 2 hạch não nối với hai hạch dưới hầu, tạo nên vòng hầu. Vòng hầu nối liền với chuỗi thần kinh bụng ( 2 hạch và 2 dây thần kinh bụng gần như gắn với nhau thành một )