Sinh học lớp 7 - Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

Sinh học lớp 7 - Bài 12: Một số giun dẹp khác và đặc điểm chung của ngành giun dẹp

I. Một số ngành giun dẹp khác

- Một số sán kí sinh:

+ Sán lá máu trong máu người.

+ Sán bã trầu trong ruột lợn

+ Sán dây trong ruột người và cơ ở trâu, bò, lợn.

TT

                                          Đại diện

Đặc điểm so sánh

Sán lông (Sống tự do)

Sán lá gan (Kí sinh)

Sán dây (kí sinh)

1

Cơ thể dẹp và đối xứng 2 bên

+

+

+

2

Mắt và lông bơi phát triển

+

 

 

3

Phân biệt đầu đuôi lưng bụng

+

+

+

4

Mắt và lông bơi tiêu giảm

 

+

+

5

Giác bám phát triển

 

+

+

6

Ruột phân nhánh chưa có hậu môn

+

+

+

7

Cơ quan sinh dục phát triển

 

+

+

8

Phát triển qua các giai đoạn ấu trùng

 

+

+