Sinh học lớp 7 - Bài 20: THỰC HÀNH: Quan sát một số thân mềm

Sinh học lớp 7 - Bài 20: THỰC HÀNH: Quan sát một số thân mềm

1. Cấu tạo vỏ

- Vỏ ốc có cấu phức tạp nhất, còn đầy đủ cấu tạo 3 lớp, thích nghi với lối sống bò chậm chạp. Cấu tạo đơn giản là mai mực chỉ còn lớp giữa phát triển ( phần còn lại của vỏ tiêu giảm ) thích nghi với lối sống bơi lội tích cực trong nước biển

2. Cấu tạo ngoài

- Cơ thể trai sống, cắt cơ khép vỏ để mở vỏ. Cơ thể mực là đối tượng giúp quan sát rõ về cấu tạo ngoài của thân mềm.

3. Cấu tạo trong 

- Khoang cơ thể ở trai sông và ốc sên tiêu giảm nên mổ và quan sát nội quan rất khó. Để quan sát cấu tạo trong của thân mềm, có thể dễ dàng thực hiện trên cơ thể mực