Sinh học lớp 7 - Bài 11: Sán lá gan

Sinh học lớp 7 - Bài 11: Sán lá gan

I. Tìm hiểu và sán lông và sán lá gan

1. Cấu tạo, nơi sống và di chuyển:

- Sán lá gan có cơ thể dẹp, đối xứng hai bên và ruột phân nhánh.

- Sống trong nội tạng Trâu, Bò nên mắt và lông bơi tiêu giảm.

2. Dinh dưỡng:

- Hầu có cơ khoẻ giúp miệng hút chất dinh dưỡng từ môi trường kí sinh.

- Giác bám, cơ quan tiêu hoá phát triễn.

3. Sinh sản:

- Sán lá gan lưỡng tính, cơ quan sinh dục phát triễn.

 Đặc điểm

 

Đại diện

Cấu tạo

Di chuyển

Sinh sản

Thích nghi

Mắt

Cơ quan tiêu hoá

Sán lông

Có 2 mắt ở đầu

- Nhánh ruột

- Chưa có hậu môn

- Bơi nhờ lông bơi xung quanh cơ thể

- Lưỡng tính

- Đẻ kén có chứa trứng

- Lối sống bơi lội tự do trong nước

Sán lá gan

Tiêu giảm

- Nhánh ruột phát triển

- Chưa có lỗ hậu môn.

- Cơ quan di chuển tiêu giảm

- Giác bám phát triển.

- Thành cơ thể có khả năng chun giãn.

- Lưỡng tính

- Cơ quan sinh dục phát triển

- Đẻ nhiều trứng

- Kí sinh

- Bám chặt vào gan, mật

- Luồn lách trong môi trường kí sinh.

II. Tìm hiểu vòng đời của sán lá gan

- Trâu bò → trứng→ ấu trùng→ốc→ấu trùng có đuôi→môi trường nước →kết kén →bám vào cây rau bèo.