Sinh học lớp 7 - Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

Sinh học lớp 7 - Bài 21: Đặc điểm chung và vai trò của ngành thân mềm

1. Tìm hiểu đặc điểm chung

-  Đa dạng:

+ Kích thước: To, nhỏ

+ Môi trường sống: Ao, hồ, song, biển…

+ Tập tính: Bò chậm chạp, vùi lấp, di chuyển nhanh.

- Đặc điểm chung của ngành thân mềm:

+ Thân mềm không phân đốt.

+ Có vỏ đá vôi,

+ Khoang áo phát triển.

+ Ống tiêu hoá phân hoá.

+ Cơ quan di chuyển thường đơn giản.

Riêng mực và bạch tuộc thích nghi với lối sống săn mồi và di chuyển tích cực nên vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển phát triển.

       Các đặc

            điểm

 

Đại diện

Nơi sống

Lối ống

Kiểu vỏ đá vôi

Đặc điểm cơ thể

Khoang áo phát triển

Thân mềm

Không phân đốt

Phân đốt

1. Trai sông

Nước ngọt

Vùi lấp

2 mảnh

X

X

 

X

2. Sò

Nước lợ

Vùi lấp

2 mảnh

X

X

 

X

3. Ốc sên

Cạn

Bò chậm

Xoắn ốc

X

X

 

X

4. Ốc vặn

Nước ngọt

Bò chậm

Xoắn ốc

X

X

 

X

5. Mực

Biển

Bơi nhanh

Tiêu giảm

X

X

 

X

2. Vai trò của thân mềm:

- Lợi ích:

          + Làm thực phẩm cho con người.

          + Nguyên liệu xuất khẩu.

          + Làm thức ăn cho động vật.

          + Làm sạch môi trường nước.

          + Làm đồ trang trí, trang sức.

- Tác hại:

          + Là vật trung gian truyền bệnh.

          + Ăn hại cây trồng.