Lịch sử lớp 6 - Bài 6: Văn hoá cổ đại

Lịch sử lớp 6 - Bài 6: Văn hoá cổ đại

1. Các dân tộc phương Đông thời cổ đại đã có những thành tựu văn hóa gì?

 Họ đã có những tri thức đầu tiên về thiên văn.

Họ sáng tạo ra âm lịch và dương lịch.

Họ sáng tạo ra chữ tượng hình Ai Cập, chữ tượng hình Trung Quốc.

Thành tựu toán học:

+ Người Ai Cập nghĩ ra phép đếm đến 10, rất giỏi hình học.

+ Đặc biệt họ đã tìm ra số pi = 3,1416

+Người Lưỡng Hà giỏi về số học để tính toán.

+ Người Ấn Độ tìm ra số 0.

Kiến trúc:

+ Kim tự tháp (Ai Cập);

+ Thành Babilon.

2. Người Hy Lạp và Rôma đã có những đóng góp gì về văn hoá?

Họ sáng tạo ra dương lịch dựa trên qui luật của Trái Đất quay xung quanh Mặt Trời:

+ Một năm có 365 ngày + 6 giờ, chia thành 12 tháng, mỗi tháng có 30 hoặc 31 ngày, tháng 2 có 28 hoặc 29 ngày.

Họ sáng tạo ra hệ chữ cái: a, b, c.

Họ đạt được nhiều thành tựu rực rỡ.

- Toán học

- Thiên văn

- Vật lý

- Triết học

- Sử học

- Địa lý

Trong mỗi lĩnh vực đều xuất hiện những nhà khoa học nổi tiếng:

Văn học cổ Hy Lạp phát triển rực rỡ với những bộ sử thi nổi tiếng thế giới như Iliát, ôđixê của Hôme; kịch thơ độc đáo như Ôrexti của Étsin...

Hy Lạp và Rôma có những công trình kiến trúc nổi tiếng được người đời sau vô cùng thán phục

- Đền Pactênông (Aten);

- Đấu trường Côlidê (Rôma);

- Tượng lực sĩ ném đĩa, Tượng thần vệ nữ (Milô)...