Chương III: Thời Kì Bắc Thuộc Và Đấu Tranh Giành Độc Lập

Chương III: Thời Kì Bắc Thuộc Và Đấu Tranh Giành Độc Lập

Lịch sử lớp 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ( năm 40 )

Lịch sử lớp 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ( năm 40 )

Lịch sử lớp 6 - Bài 19 + 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI )

Lịch sử lớp 6 - Bài 19 + 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI )

Lịch sử lớp 6 - Bài 21 + 22 : Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Lịch sử lớp 6 - Bài 21 + 22 : Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Lịch sử lớp 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thể kỷ VII - IX

Lịch sử lớp 6 - Bài 23: Những cuộc khởi nghĩa lớn trong các thể kỷ VII - IX

Lịch sử lớp 6 - Bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Lịch sử lớp 6 - Bài 24: Nước Chăm Pa từ thế kỷ II đến thế kỷ X

Bài 17: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Sau thất bại của An Dương Vương, nước ta bị phong kiến phương Bắc thống trị. Sự thống trị tàn bạo của phong kiến phương Bắc nguyên nhân dẫn đến khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Vậy khởi nghĩa Hai Bà Trưng diễn ra như thế nào? Kết quả ra sao? Học 247 mời các em học sinh cùng tìm hiểu bài học này: Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

Lịch sử lớp 6 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán

Lịch sử lớp 6 - Bài 18: Trưng Vương và cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Hán