Lịch sử lớp 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ( năm 40 )

Lịch sử lớp 6 - Bài 17: Cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng ( năm 40 )

1. Nước Âu Lạc từ Thế kỷ II TCN đến Thế kỷ I TCN có gì đổi thay?

    - Năm 179 TCN,Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành 2 quận: Giao Chỉ và Cửu Chân.

    - Năm 111 TCN nhà Hán chia nước ta thành 3 quận:Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (từ Quảng Nam trở ra). gộp với 6 quận của TQ thành châu Giao, thủ phủ của châu Giao là Luy Lâu (Thuận Thành, Bắc Ninh).

Sơ đồ tổ chức bộ máy châu Giao


 

  - Bắt nhân dân ta phải nộp nhiều thứ thuế, cống nạp nhiều sản vật quý, theo phong tục tập quán của chúng.

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bùng nổ

- Nguyên nhân :

     + Do chính sách áp bức, bóc lột tàn bạo của nhà Hán.

     + Thái thú Tô Định giết chồng của Tr­ưng Trắc

- Diễn biến :

     + Mùa xuân năm 40 (tháng 3 d­ương lịch), Hai Bà Trư­ng  dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây).

     + Nghĩa quân nhanh chóng làm chủ Mê Linh, Cổ Loa và Luy Lâu.

- Kết quả: khởi nghĩa thắng lợi hoàn toàn.

- Nguyên nhân thắng lợi:
    + Sự ủng hộ nhiệt tình của nhân dân.

    + Sự lãnh đạo tài tình của Hai Bà Trư­ng