Lịch sử lớp 6 - Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

Lịch sử lớp 6 - Bài 10: Những chuyển biến trong đời sống kinh tế

1. Công cụ sản xuất được cải tiến như thế nào?

Công cụ sản xuất của họ có:

- Rìu đá có vai, mài nhẵn 2 mặt;

- Lưỡi đục;

- Bàn mài đá và mảnh cà đá;

- Công cụ bằng xương, sừng nhiều hơn;

- Đồ gốm xuất hiện;

- Xuất hiện chì lưới bằng đất nung (đánh cá);

- Xuất hiện đồ trang sức (vòng tay, vòng cổ bằng đá bằng vỏ ốc).

2. Thuật luyện kim đã được phát minh như thế nào ?

- Để định cư lâu dài, con người cần phải phát triển sản xuất nâng cao đời sống, muốn vậy phải cải tiến công cụ lao động. Nhờ sự phát triển của nghề làm đồ gốm, người Phùng Nguyên, Hoa Lộc đã tìm thấy các loại quặng kim loại, quặng đồng được tìm thấy đầu tiên, thuật luyện kim ra đời. Đồ đồng xuất hiện.

- Họ tìm ra đồng, có thế làm ra những công cụ theo ý muốn, năng suất lao động cao hơn, của cải dồi dào hơn. Cuộc sống của người nguyên thủy ngày càng ổn định hơn.

3. Nghề trồng lúa nước ra đời ở đâu và trong điều kiện nào?

Nước ta là một trong những quê hương của cây lúa hoang. Với công cụ (đá, đồng), cư dân Việt cổ sống định cư ở đồng bằng, ven sông lớn, họ đã trồng được các loại rau, củ đặc biệt là cây lúa. Nghề trồng lúa nước ra đời.

Như  vậy: cây lúa trở thành cây lương thực chính ở nước ta.

Nghề nông nguyên thủy ra đời, gồm 2 ngành chính là trồng trọt và chăn nuôi:

- Trồng trọt: rau, củ, lúa nước;

- Chăn nuôi: trâu, bò, chó, lợn.