Lịch sử lớp 6 - Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

Lịch sử lớp 6 - Bài 9: Đời sống của người nguyên thủy trên đất nước ta

1. Đời sống vật chất

Từ thời Sơn Vi đến Hòa Bình - Bắc Sơn, người nguyên thủy luôn cải tiến công cụ để nâng cao năng suất lao động.

Lúc đầu công cụ chỉ là những hòn cuội, ghè đẽo thô sơ (Sơn Vi) sau đó được mài vát một bên làm rìu tay, tiến tới rìu tra cán (Hòa Bình - Bắc Sơn). Họ biết làm gốm (dấu hiệu của thời kì đồ đá mới).

Như vậy điểm mới về công cụ và  sản xuất của văn hóa Hòa Bình-Bắc Sơn là:

- Người nguyên thủy luôn cải tiến công cụ lao động (chế tác đá tinh xảo hơn).

- Năng suất lao động tăng lên.

- Nghề nông nguyên thủy gồm 2 ngành chính là trồng trọt và chăn nuôi.

- Cuộc sống ổn định hơn bớt phụ thuộc vào thiên nhiên.

2. Tổ chức xã hội

Thời kì văn hóa Hòa Bình - Bắc Sơn, người nguyên thủy sống thành từng nhóm (cùng huyết thống) ở một nơi ổn định, tôn vinh người mẹ lớn tuổi nhất làm chủ. Đó là thời kì thị tộc mẫu hệ.

3. Đời sống tinh thần

- Đời sống tinh thần của người nguyên thủy phong phú hơn.

- Xã hội đã phân biệt giàu nghèo.

- Cuộc sống ổn định, phong phú hơn nhiều