Lịch sử lớp 6 - Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

Lịch sử lớp 6 - Bài 8: Thời nguyên thủy trên đất nước ta

1. Những dấu tích lịch sử của Người tối cổ được tìm thấy ở đâu?

Việt Nam là nơi đã có dấu tích của Người tối cổ sinh sống. Ở hang Thẩm Hai, Thẩm Khuyên (Bình Gia, Lạng Sơn) người ta đã tìm thấy những chiếc răng của người tối cổ. Ở núi Đọ (Thanh Hoá), Xuân Lộc (Đồng Nai) người ta phát hiện nhiều công cụ đá, được ghè đẽo thô sơ

Như vậy, chúng ta có thể khẳng định: Việt Nam là một trong những quê hương của loài người.

2. Ở giai đoạn đầu, Người tinh khôn sống như thế nào?

- Cách đây khoảng 3 vạn đến 2 vạn năm, Người tối cổ trở dần thành Người tinh khôn. Di tích tìm thấy ở mái đá Ngầm (Võ Nhai, Thái Nguyên), Sơn Vi (Phú Thọ) và nhiều nơi khác thuộc Lai Châu, Sơn La, Bắc Giang, Thanh Hoá, Nghệ An.

- Họ cải tiến việc chế công cụ đá Từ ghè đẽ (thô sơ đến những chiếc rìu đá có mài nhẵn, sắc phần lưỡi để đào bới thức ăn dễ hơn.

- Nguồn thức ăn nhiều hơn.

3. Giai đoạn phát triển của Người "tinh khôn” có gì mới?

Họ sống ở Hòa Bình, Bắc Sơn (Lạng Sơn), Quỳnh Văn (Nghệ An), Hạ Long (Quảng Ninh), Bàu Tró (Quảng Bình).

Thời nguyên thủy trên đất nước ta chia làm 2 giai đoạn:

+ Người tối cổ (sống cách đây hàng triệu năm).

+ Người tinh khôn (sống cách đây hàng vạn năm).

Phù hợp với sự phát triển của Lịch sử thế giới.