Lịch sử lớp 6 - Bài 11: Những chuyển biến về xã hội

Lịch sử lớp 6 - Bài 11: Những chuyển biến về xã hội

1. Sự phân công lao động được hình thành như thế nào?

-        Thủ công nghiệp tách khỏi nông nghiệp là một bước tiến của xã hội. Sự phân công lao động xuất hiện. Người đàn  ông trong gia đình và xã hội ngày càng quan trọng hơn. Chế độ mẫu hệ chuyển sang chế độ phụ hệ.

2. Xã hội có gì đổi mới ?

-        Nhiều chiềng, chạ (thị tộc) họp nhau lại thành bộ lạc.

-        Đứng đầu thị tộc là một tộc trưởng (già làng).

-        Đứng đầu bộ lạc là một tù trưởng (có quyền chỉ huy, sai bảo, được chia phần thu hoạch lớn hơn người khác).

-        Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo.

-        Bước phát triển mới về xã hội được nảy sinh như thế nào? Đứng đầu bộ lạc là một tù  trưởng có quyền chỉ huy, sai bảo, được chia phần thu hoạch lớn hơn người khác).

-        Xã hội đã có sự phân biệt giàu nghèo.

-        Do sản xuất nông nghiệp phát triển, thời kì Đông Sơn, thủ công nghiệp đã tách khỏi nông nghiệp, công cụ bằng đồng thay thế công cụ bằng đá.

-        Có sự phân công lao động giữa đàn ông và đàn bà.

-        Phân biệt giàu - nghèo.

-        Các chiềng, chạ (làng, bản) ra đời. Đó là các công xã thị tộc.

-        Liên minh các thị tộc là bộ lạc.

-        Liên minh bộ lạc là quốc gia.

-        Đây là thời kì chuẩn bị hình thành quốc gia.