Lịch sử lớp 6 - Bài 15: Nước Âu Lạc - tiếp theo

Lịch sử lớp 6 - Bài 15: Nước Âu Lạc - tiếp theo

4. Thành Cổ Loa và lực lượng quốc phòng

Sau khi An Dương Vương lên ngôi vua, dời đô về Phong Khê cho xây dựng ở đây một khu thành đất lớn, người sau gọi là Loa thành hay thành Cổ Loa.

Thành có 3 vòng khép kín.

Tổng chiều dài chu vi khoảng 16.000 mét.

Chiều cao của thành khoảng từ 5-10m.

Mặt thành rộng trung bình 10m.

Chân thành rộng từ 10-20m.

Các thành đều có hào nước (rộng 10-20m) bao quanh, các hào thông với nhau vừa nối với Đầm Cả, vừa nối với sông Hoàng, có thể ra sông Hồng.

Bên trong thành nội là nơi ở và làm việc của vua và các Lạc hầu Lạc tướng.

Đó là công trình lao động qui mô nhất của Âu Lạc (cách đây hơn 2000 năm).

Thể hiện tài năng sáng tạo và kĩ thuật xây thành của nhân dân ta.

Thành vừa là kinh đô vừa là một công trình quân sự lớn để bảo vệ an ninh quốc gia.

5. Nhà nước âu Lạc sụp đổ trong hoàn cảnh nào?

- Năm 181-180 TCN Triệu Đà đem quân xâm lược Âu Việt. Quân dân Âu Lạc với vũ khí tốt và tinh thần chiến đấu dũng cảm, đã đánh bại được quân Triệu, giữ vững nền độc lập của đất nước.

- Năm 179 TCN, An Dương Vương đã mắc mưu Triệu Đà, Âu Lạc bị thất bại nhanh chóng.

- Sự thất bại của An Dương Vương đã để lại cho chúng ta bài học kinh nghiệm xương máu là đối với kẻ thù phải tuyệt đối cảnh giác.

- Vua phải tin tưởng ở trung thần.

- Vua phải dựa vào dân để đánh giặc, bảo vệ đất nước.