Lịch sử lớp 6 - Bài 21 + 22 : Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

Lịch sử lớp 6 - Bài 21 + 22 : Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân

1/ Nhà Lương siết chặt ách đô hộ như thế nào?

- Hành chính:Chia nước ta thành 6 châu

- Về tổ chức: thi hành chính sách phân biệt đối xử. Không cho người Việt giữ chức vụ quan trọng.

- Tiến hành vơ vét & bóc lột rất tàn bạo, đặt ra hàng trăm thứ thuế.

2. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân thành lập.

* Khởi nghĩa Lý Bí:

a) Nguyên nhân:

- Do chính sách áp bức bóc lột tàn bạo của nhà Lương.

b)Diễn biến:

- Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa ở Thái Bình. Hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.

- Chưa đầy 3 tháng, nghĩa quân chiếm hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư bỏ chạy về nước.

Từ tháng 4 năm 542 đến đầu năm 543, nhà Lương 2 lần đem quân sang đàn áp cuộc khởi nghĩa nhưng đều bị thất bại.

c) Kết quả :

- Cuộc khởi nghĩa giành thắng lơi.

d) Nguyên nhân thắng lợi :

- Sự lãnh đạo tài giỏi của Lý Bí, tinh thần đoàn kết, được nhân dân ủng hộ.

* Nước Vạn xuân độc lập :

- Năm 544 Lý Bí lên ngôi hoàng đế (Lý Nam Đế), đặt tên nước là Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch (Hà Nội).

- Thành lập triều đình với 2 ban Văn -Võ, tổ chức  bộ máy chính quyền từ Trung ương -> địa phương.

- Ý nghĩa : Khẳng định nền độc lập tự chủ của nhân dân ta.
 

3. Chống quân Lương xâm lược.

- Tháng 5 năm 545, nhà Lương cử Dương Phiêu và Trần Bá Tiên chỉ huy một đạo quân lớn tiến vào nước ta theo 2 đường thủy, bộ .

- Lý Bí kéo quân đến vùng Lục Đầu Giang (Hải Dương) đế đánh địch. thế giặc mạnh ta phải lui về giữ thành ở cửa sông Tô Lịch, thành Gia Ninh, vùng núi Phú Thọ, hồ Điển Triệt sau đó phải chạy vào động Khuất Lão và Lý Nam Đế trao quyền cho Triệu quang Phục.

- Năm 548 Lý Nam Đế mất.

4. Triệu Quang Phục đánh bại quân Lương ntn ?

- Căn cứ: Dạ Trạch.

- Cách đánh: du kích.

- Diễn biến:  Năm 550, nhà Lương có loạn, lợi dụng thời cơ đó nghĩa quân phản công đánh tan quân Lương, chiếm được Long Biên.

- Kết quả: Cuộc kháng chiến kết thúc thắng lợi năm 550.

- Nguyên nhân thắng lợi:

+ Sự chỉ huy tài tình, sáng xuốt của Triệu Quang Phục.

+ Được nhân dân ủng hộ.

+ Biết tận dụng địa thế hiểm yếu.

+ Nắn được thời cơ.

+ Quân Lương chán nản, luôn bị động trong chiến đấu.

5. Nước Vạn Xuân độc lập đã kết thúc như thế nào?

- Triệu Quang Phục lên ngôi vua (Triệu Việt Vương) và tổ chức lại chính quyền (550 -570) .

- Năm 571 Lý Phật Tử lên làm vua được hơn 30 năm (571-603).

- Năm 603, 10 vạn quân Tùy tấn công Vạn Xuân. Lý Phật Tử bị vây hãm ở Cổ Loa, rồi bị bắt giải về Trung Quốc.

- Kết quả: nước ta bị nhà Tuỳ đô hộ.