Lịch sử lớp 6 - Bài 19 + 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI )

Lịch sử lớp 6 - Bài 19 + 20: Từ sau Trưng Vương đến trước Lý Nam Đế ( Giữa thế kỷ I - Giữa thế kỷ VI )

1. Chế độ cai trị của các triều đại phong kiến phương Bắc đối với nư­ớc ta từ thế kỉ I đến thế kỉ VI

-Thế kỉ I Giao Châu gồm 9 quận (6 quận của Nam Việt cũ và 3 quận của Âu Lạc).

-Đến thế kỉ III, Nhà Ngô tách châu Giao thành: Quảng Châu (thuộc Trung Quốc) và Giao Châu (Âu Lạc cũ)

- Nhà Hán nắm quyền tới cấp huyện, Huyện lệnh là người Hán.

- Nhân dân ta phải nộp nhiều thứ thuế, lao dịch và cống nộp nặng nề.

- Chúng đư­a người Hán sang ở với người Việt, bắt dân ta học chữ Hán, tiếng Hán, theo phong tục của người Hán.

 => Mục đích : - Xoá tên nước ta trên bản đồ thế giới, biến nước ta thành quận, huyện thuộc Trung Quốc.

                           - “Đồng hóa dân ta”

2. Tình hình kinh tế nước ta từ thế kỉ I đến thế  kỉ VI có gì thay đổi?

a/ Thủ công nghiệp:

                     - Nhà Hán nắm độc về sắt, nhưng nghề rèn sắt vẫn phát triển.

                     - Nghề gốm, dệt vải rất phát triển.

b/ Nông Nghiệp :

           - Biết cấy lúa 2 vụ/ năm, biết dùng trâu bò làm sức kéo, đắp đê phòng lụt, làm thuỷ lợi

           - Trồng nhiều cây ăn quả: cam. b­ởi, nhãn... với kĩ thuật cao, sáng tạo.

           - Chăn nuôi rất phong phú.

c/ Thương nghiệp:

           - Buôn bán trong và ngoài nước khá phát triển. => chính quyền đô hộ nắm độc quyền ngoại thương.
 

3. Những chuyển biến về văn hóa – xã hội nước ta ở các Thế kỷ I-VI

- Xã hội: phân hoá sâu sắc (Địa chủ ngày một nhiều, nông dân lệ thuộc, nô tỳ ngày 1 tăng, nông dân công xã ngày một giảm).

- Văn hóa giáo dục: mở một số trường dạy chữ Hán, đưa Nho giáo, Đạo giáo, Phật giáo vào nước ta. Bắt nhân dân ta theo những luật lệ, phong tục của người Hán 

4. Cuộc khởi nghĩa Bà Triệu (năm 248)

a) Nguyên nhân:

- Ách thống trị tàn bạo của nhà Ngô.

b) Diễn biến khởi nghĩa

- Năm 248 cuộc khởi nghĩa bùng nổ ở Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hoá).

- Nghĩa quân đánh phá các thành ấp ở quận Cửu Chân, rồi từ đó đánh ra khắp Giao Châu.

- Nhà Ngô cử tướng Lục Dận đen 6000 quân sang đàn áp cuộc Khởi nghĩa.

c) Kết quả:

- Cuộc Khởi nghĩa bị thất bại.

d) Nguyên nhân thất bại:

- Lực lượng của ta còn non yếu. Lực lượng của địch mạnh, nhiều mưu kế sảo quyệt.

e) Ý nghĩa:

- Tiêu biểu cho ý chí quyết tâm giành lại độc lập của dân tộc ta.