Lịch sử lớp 6 - Bài 12: Nước Văn Lang

Lịch sử lớp 6 - Bài 12: Nước Văn Lang

1. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh nào?

Cư dân Lạc Việt luôn phải đấu tranh với thiên nhiên để bảo vệ mùa màng. Họ còn đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải quyết những xung đột giữa các tộc người, giữa các bộ lạc với nhau.

Trong hoàn cảnh đó, các bộ lạc họ có nhu cầu thống nhất với nhau. Muốn vậy cần có một người chỉ huy có uy tín và tài năng. Nhà nước Văn Lang ra đời trong hoàn cảnh đó.

2. Nước Văn Lang thành lập

-        Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đó thống nhất các bộ lạc ở đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ thành liên minh bộ lạc Đó là nhà nước Văn Lang.

-        Nhà nước Văn Lang ra đời khoảng thế kỉ VII TCN.

-        Thủ lĩnh bộ lạc Văn Lang đứng đầu nhà nước, tự xưng là Hùng Vương.

-        Kinh đô của nhà nước mới này là Văn Lang (Bạch Hạc thuộc tỉnh Phú Thọ ngày nay).

Ø  Nhà nước Văn Lang được tổ chức như thế nào?

·         Hùng Vương chia nước ra làm 15 bộ, vua có quyền quyết định tối cao trong nước.

·         Các bộ đều chịu sự cai quản của vua (cha

·         truyền con nối).

·         Để cai trị nước, Long Vương đặt ra các chức quan: Lạc hầu (tướng văn), Lạc tướng (tướng võ).

·         Đứng đầu các bộ là lạc tướng.

·         Đứng đầu chiềng, chạ là Bố chính.