Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

Lịch sử lớp 8 - Bài 13: Chiến tranh thế giới thứ nhất 1914-1918

I. Nguyên nhân dẫn đến cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

* Nguyên nhân:

- Sự phát triển không đều của Chủ nghĩa tư bản cuối thế kỉ XIX đầu XX.

- Mâu thuẩn giữa các nước đế quốc gay gắt về thị trường, thuộc địa, muốn thanh toán địch thủ mình để làm bá chủ thế giới.

- Hình thành 2 khối:

+ 1882 khối Liên minh: Đức, Áo-Hung

+ 1907 khối Hiệp Ước: Anh, Pháp, Nga… phát động chiến tranh.

II. Những diễn biến chính của chiến sự.

- 28/6/1914 Thái tử Áo – Hung bị ám sát.

- 28/7/1914 Áo – Hung tuyên chiến Xéc-bi.

- 1/8/1914 Đức tuyên chiến Nga, Anh, Pháp…

* Chiến tranh thế giới thứ nhất bùng nổ.

a. Giai đoạn 1: Từ 1914 đến  1916.

 - Đức tấn công phía Tây nước Pháp, uy hiếp Pa-ri.

- Nga tấn công Đức giải nguy cho Pháp.

- Từ 1916, chiến tranh chuyển sang giai đoạn cầm cự.

- Chiến tranh đã lôi kéo nhiều nước tham gia, nhiều loại vũ khí hiện đại được sử dụng.

*Kết thúc giai đoạn 1:  ưu thế thuộc về phe Liên minh

b. Từ 1917 đến 1918 ưu thế thuộc về phe Hiệp ước.

- Năm 1917 chiến trường chủ yếu ở mặt trận Tây Âu.

- Phe liên minh thất bại, đầu hàng.

- Ngày 7/10/1917 Cách mạng Tháng 10 Nga thắng lợi. Nước Nga Xô Viết rút ra khỏi chiến tranh.

- Tháng 7/1918, quân Anh, Pháp tấn công trên nhiều mặt trận, các Đồng minh của Đức lần lượt đầu hàng.

- Ngày 9/10/1918, cách mạng Đức bùng nổ, lật đổ nền quân chủ thành lập chế động cộng hòa.

- Ngày 11/11/1918, chính phủ Đức đầu hàng không điều kiện. Chiến tranh thế giới thứ 2 chấm dứt.

 * Thế giới hình thành 2 phe XHXN và TBCN

III. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất.

* Hậu quả: 10 triệu người chết, 20 triệu người bị thương, cơ sở vật chất bị tàn phá, gây đau thương cho nhân loại.

- Đức mất hết thuộc địa, Anh, Pháp được mở rộng thêm.

 * Tính chất: Là cuộc chiến tranh đế quốc chủ nghĩa mang tính chất phi nghĩa phản động, chiến tranh ăn cướp.