Lịch sử lớp 8 - Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

Lịch sử lớp 8 - Bài 27: Khởi nghĩa Yên Thế và phong trào chống Pháp của đồng bào miền núi cuối thế kỉ XIX

1. Khởi nghĩa Yên Thế (1884-1913)

- Nguyên nhân:

- Yên Thế ở phía Tây Bắc tỉnh Bắc Giang. 
- Địa hình hiểm trở.
- Đa số là dân ngụ cư.
- Nguyên nhân:
+ Kinh tế nông nghiệp sa sút, đời sống nhân dân đồng bằng Bắc Kì vô cùng khó khăn, một bộ phận phải phiêu tán lên Yên Thế, họ sẵn sàng nổi dậy đấu tranh bảo vệ cuộc sống của mình.
+ Khi Pháp thi hành chính sách bình định, cuộc sống bị xâm phạm, nhân dân Yên Thế đã nổi dậy đấu tranh.

2. Diễn biến.

- Giai đoạn 1884 - 1892, nhiều toán nghĩa quân hoạt động riêng rẽ dưới sự chỉ huy của thủ lĩnh Đề Nắm.
- Giai đoạn 1893 - 1908, nghĩa quân vừa xây dựng lực lượng vừa chiến đấu dưới sự chỉ huy của Đề Thám.
- Giai đoạn 1909 - 1913, Pháp tập trung lực lượng tấn công Yên Thế, lực lượng nghĩa quân hao mòn ... Ngày 10 - 2 - 1913, Đề Thám bị sát hại. Phong trào tan rã.

3. Nhận xét.

- Nguyên nhân thất bại: 
+ Do Pháp lúc này còn mạnh lại có sự cấu kết với các thế lực phong kiến. 
+ Trong khi đó lực lượng nghĩa quân còn mỏng và yếu.
+ Cách thức tổ chức lãnh đạo còn nhiều hạn chế.