Địa lý lớp 6 - Bài 11: Địa hình bề mặt Trái Đất

Địa lý lớp 6 - Bài 11: Địa hình bề mặt Trái Đất

 

1. Núi và độ cao của núi.

- Núi  là một dạng địa hình nhô cao rõ rệt trên mặt đất, độ cao của núi thường trên 500m so với mực nước biển.

- Núi có ba bộ phận: đỉnh núi, sườn núi và chân núi.

- Núi được chia thành: núi thấp, núi trung bình, núi cao.

2. Núi già, núi trẻ.

- Căn cứ vào thời gian hình thành người ta phân chia thành núi già, núi trẻ.

3. Địa hình Cácxtơ và các hang động.

- Đặc điểm: Địa hình núi đá vôi được gọi là địa hình cacxtơ, đỉnh núi sắc nhọn lởm chởm, sườn núi dốc đứng….

- Giá trị: Trong vùng núi đá vôi thường có nhiều hang động đẹp hấp dẫn khách du lịch.