Địa lý lớp 6 - Bài 4: Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

Địa lý lớp 6 - Bài 4: Ký hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ

 

1. Các loại kí hiệu bản đồ.

- Kí hiệu bản đồ là những dấu hiệu quy ước dùng để thể hiện các đối tượng địa lí trên bản đồ.
- Có 3 loại kí hiệu: kí hiệu điểm, kí hiệu đường, kí hiệu diện tích.
- Có 3 dạng kí hiệu: hình học, chữ, tượng hình

2. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ.

- Đường đồng mức là những đường nối những điểm có cùng độ cao
- Các đường đồng mức càng gần nhau thì địa hình càng dốc.
- Độ cao của địa hình trên bản đồ được biểu hiện bằng thang màu hoặc bằng đường đồng mức.