Địa lý lớp 6 - Bài 16: Khí áp và gió trên Trái Đất

Địa lý lớp 6 - Bài 16: Khí áp và gió trên Trái Đất

 

1. Khí áp. Các đai khí áp trên Trái Đất.

a. Khí áp.

- Khí áp là sức ép của không khí lên bề mặt Trái Đất.

b. Các đai khí áp trên Trái Đất.

-  Các đai khí áp thấp nằm ở những vĩ độ 0° và 60° Bắc và Nam

- Các đai khí áp cao nằm ở những vĩ độ 30° Bắc - Nam và cực Bắc - Nam

2. Gió và các hoàn lưu khí quyển.

- Gió tín phong: là loại gió thổi quanh năm từ các đai áp cao chí tuyến 30° Bắc - Nam về áp thấp xích đạo.

- Gió Tây ôn đới : là loại gió thổi thường xuyên từ đai áp cao chí tuyến 30° Bắc - Nam  lên đai áp thấp ở khoảng vĩ độ  60° Bắc , Nam.

- Gió đông cực: là loại gió thổi thường xuyên từ đai cao áp cực 90 về đai áp thấp vĩ tuyến 60° Bắc, Nam.

- Hoàn lưu khí quyển: Trên bề mặt Trái Đất, sự chuyển động của không khí giữa các đai áp cao và thấp tạo thành các hệ thống gió thổi vòng tròn gọi là Hoàn lưu khí quyển