Địa lý lớp 6 - Bài 12: Địa hình bề mặt Trái Đất ( tiếp theo )

Địa lý lớp 6 - Bài 12: Địa hình bề mặt Trái Đất ( tiếp theo )

 

1. Bình nguyên (Đồng bằng).

- Bình nguyên (Đồng bằng) là dạng địa hình thấp, bề mặt tương đối bằng phẳng, độ cao tuyệt đối thường không quá 200m.

- Bình nguyên được phân chia thành hai loại bình nguyên bào mòn và bình nguyên bồi tụ ( Châu thổ)

- Thuận lợi cho phát triển nông nghiệp.

2. Cao nguyên.

- Cao nguyên là dạng địa hình tương đối bằng phẳng nhưng có sườn dốc, độ cao tuyệt đối thường từ 500m trở lên.

-Thuận lợi cho phát triển trồng cây công nghiệp, chăn nuôi gia súc lớn

3. Đồi.

- Đồi là dạng địa hình nhô cao, đỉnh tròn, sườn thoải, độ cao tương đối thường không quá 200m. Đồi thường tập trung thành từng vùng.