Địa lý lớp 6 - Bài 6: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

Địa lý lớp 6 - Bài 6: Sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất và hệ quả

1. Sự vận động của Trái Đất quanh trục.

- Trái Đất quay quanh trục  một tưởng tượng nối liền hai cực, với trục nghiêng 66o33’ trên mặt phẳng quỹ đạo.

- Hướng tự quay từ Tây sang Đông

- Trái Đất tự quay một vòng quanh trục trong 24h (1 ngày đêm).

- Người ta chia bề mặt Trái Đất thành 24 khu vực giờ, mỗi khu vực giờ có 1 giờ riêng(giờ khu vực hoặc là giờ địa phương)

2. Hệ quả của sự vận động tự quay quanh trục của Trái Đất.

- Hệ quả 1: Do Trái Đất là hình cầu và tự quay quanh trục từ tây sang đông nên khắp mọi nơi trên Trái Đất đều lần lượt có ngày và đêm.

- Hệ quả 2: Sự chuyển động quanh trục còn làm lệch hướng các vật chuyển động từ cực bắc xuống cực nam:

  + Ở nửa cực bắc lệch về bên phải

  + Ở nửa cực nam lệch về bên trái