Địa lý lớp 6 - Bài 2: Tỉ lệ bản đồ

Địa lý lớp 6 - Bài 2: Tỉ lệ bản đồ

1. Ý nghĩa của tỷ lệ bản đồ.

- Tỉ lệ bản đồ là tỉ số giữa khoảng cách trên bản đồ so với khoảng cách tương ứng trên thực địa.

- Tỉ lệ bản đồ chỉ rõ mức độ thu nhỏ của đối tượng địa lí được thể hiện trên bản đồ.

- Tỉ lệ càng lớn mức độ chi tiết của bản đồ càng cao.

2. Đo tính các khoảng cách thực địa dựa vào tỉ lệ thước hoặc tỉ lệ số trên bản đồ.

- Cách tính trong SGK trang 14.

* Bài tập:

a) Tìm khoảng cách từ khách sạn Hải Vân đến khách sạn Thu Bồn

- Khoảng cách đo đ­ược trên bản đồ = 5,5cm.

- Khoảng cách ngoài thực tế:

5,5 x 750 = 412500 cm = 4125m

b) Tìm khoảng cách từ khách sạn Hoà Bình đến khách sạn Sông Hàn:

- Theo tỉ lệ số:

4 x 7500 = 30.000 cm = 300m

- Theo tỉ lệ thước:

4 x 75m = 300m.

c) Tính chiều dài của đường Phan Bội Châu:

- Tỉ lệ số:

4x7500=30.000cm=300m=0,3km

- Tỉ lệ thước:

3 x 75m = 225m