Địa lý lớp 6 - Bài 7: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

Địa lý lớp 6 - Bài 7: Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời

 

1. Sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời.

- Trái Đất chuyển động quanh mặt trời theo hướng từ tây sang đông trên quĩ đạo có hình E Líp gần tròn

- Trái Đất chuyển động hết một vòng trên quĩ đạo là 365 ngày 6 giờ (Một năm)

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo quanh Mặt Trời, trục Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng không thay đổi gốc là chuyển động tịnh tiến

2. Hệ quả.

- Trong khi chuyển động trên quỹ đạo (quanh Mặt Trời), Trái Đất lúc nào cũng giữ nguyên độ nghiêng và hướng nghiêng của trục không đổi nên sinh ra các mùa trong năm.

- Cách tính mùa ở hai nửa cầu hoàn toàn trái ngược nhau.