Địa lý lớp 6 - Bài 17: Hơi nước trong không khí. Mưa

Địa lý lớp 6 - Bài 17: Hơi nước trong không khí. Mưa

 

1. Hơi nước và độ ẩm trong không khí.

- Không khí bao giờ cũng chứa một lượng hơi nước nhất định. Đó là độ ẩm của không khí.

- Nguồn cung cấp hơi nước: biển, hồ, ao, sông ngòi...

- Dụng cụ đo: ẩm kế

- Nhiệt độ kk càng cao thì khả năng chứa của kk càng lớn .

- Sự ngưng tụ : Không khí bão hoà hơi nước gặp lanh do bốc lên cao hoặc gặp không khí lạnh sẽ ngưng tụ -> sinh ra hiện tượng mây, mưa .

2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất.

*.Khái niệm:

- Mưa được hình thành khi kk Bốc lên cao gặp lạnh tạo ra mây, gặp điều kiện thuận lơi  hạt mây to dần rơi xuống  -> gọi là mưa .

 - Dụng cụ đo mưa là vũ kế

a. Tính lượng mưa trung bình của một địa phương.

- Lượng mưa trung bình năm của một địa phương  là lượng mưa của nhiều tháng cộng lại và chia cho số tháng.

b. Sự phân bố lượng mưa trên thế giới.

- Lượng mưa trên Trái Đất phân bố không đều từ xích đạo -> 2 cực