Địa lý lớp 6 - Bài 14: Lớp Vỏ Khí

Địa lý lớp 6 - Bài 14: Lớp Vỏ Khí

1.Thành phần của không khí.

- Thành phần của không khí gồm: Ni tơ 78%; Ôxi 21%; Hơi nước và các khí khác 1%.

2. Cấu tạo của lớp vỏ khí (hay khí quyển).

- Không khí càng lên cao càng loãng. Khoảng 90% không khí tập trung ở độ cao gần 16 km sát mặt đất.

- Lớp vỏ khí được chia thành ba tầng: Tầng đối lưu, tầng bình lưu, các tầng cao của khí quyển.

- Tầng đối lưu: nằm sát mặt đất, cao khoảng 16km, tập trung 90% không khí.  không khí chuyển động theo chiều thẳng đứng, càng lên cao nhiệt độ không khí càng giảm (cứ 100m giảm 0,6oC ).  Là nơi sinh ra tất cả các hiện tượng khí tượng như mây, mưa, sấm, chớp...

3. Các khối khí.

- Các khối khí luôn di chuyển làm thay đổi thời tiết nơi chúng đi qua. Di chuyển đến đâu lại chịu ảnh hưởng của bề mặt nơi đó làm tính chất ban đầu bị thay đổi ( biến tính )
- Khối khí nóng: Hình thành trên các vùng vĩ độ thấp, có nhiệt độ tương đối cao.

- Khối khí lạnh: Hình thành trên các vùng vĩ độ cao, có nhiệt độ tương đối thấp

- Khối khí đại dương: Hình thành trên các biển và đại dương, có độ ẩm lớn

- Khối khí lục địa: Hình thành trên các vùng đất liền, có tính chất tương đối khô