GDCD 6 - Bài 10: Tích cực tự giác trong các hoạt động tập thể và trong các hoạt động xã hội - kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 10: Tích cực tự giác trong các hoạt động tập thể và trong các hoạt động xã hội - kinhcan.vn

Bài :10  

TÍCH CỰC, TỰ GIÁC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG TẬP THỂ VÀ TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI

1.Truyện đọc:

“Điều ước của Trương Quế Chi”.

Qua truyện trên , ta cần học tập bạn Trương Quế Chi đức tính Chăm chỉ, tự giác  vượt khó trong học tập ; tích cực, tự giác tham gia các hoạt động  tập thể và hoạt động xã hội.

2 .Nội dung bài học:

a. Khái niệm:

-Tích cực, tự giác tham gia các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội là luộn cố gắng vượt khó , kiên trì, chủ động  làm việc , học tập và tham gia các hoạt động  không cần ai nhắc nhở, giám sát.

b. Biểu hiện:

- Tham gia đầy đủ các hoạt động tập thể và hoạt động xã hội.

- Nhiệt tình , có trách nhiệm cao.

- Làm tốt các nhiệm vụ được giao không cần ai nhắc nhở.

- Mỗi chúng ta phải có ước mơ và quyết tâm thực hiện mơ ước của mình.