GDCD 6 - Bài 12: Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 12: Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 12: Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em

Nội dung bài học :

Quyền trẻ em theo công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em gồm 4 nhóm quyền

a. Nhóm quyền sống còn

b. Nhóm quyền bảo vệ

c. Nhóm quyền phát triển

d. Nhóm quyền tham gia

VD: Quyền được nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe; không bị phân biệt đối xử, bóc lột và xâm hại; được học tập, vui chơi giải trí và bày tỏ ý kiến, nguyện vọng…

3. Ý nghĩa của Công ước:

- Thể hiện sự tôn trọng và quan tâm, tạo điều kiện cần thiết cho sự phát triển của trẻ em.

- Đối với trẻ em: Giúp cho trẻ em được sống hạnh phúc, yêu thương chăm sóc, dạy dỗ, phát triển đầy đủ.

- Đối với thế giới: Trẻ em là chủ nhân tương lai của TG, trẻ em được phát triển đầy đủ sẽ xây dựng 1 thế giới tương lai tốt đẹp, văn minh, tiến bộ.

 4. Bổn phận và trách nhiệm của trẻ em:

- Biết bảo vệ quyền của mình.

- Tôn trọng quyền của người khác.

- Thực hiện tốt bổn phận của mình.