GDCD 6 - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 11: Mục đích học tập của học sinh - Kinhcan.vn

GDCD 6 - BÀI 11: MỤC ĐÍCH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH

I. Truyện đọc: “Tấm gương của một học sinh nghèo vượt khó”.

II.Nội dung bài học

1. Thế nào là mục đích học tập của học sinh?

- Học tập để trở thành con ngoan trò giỏi,

Cháu ngoan Bác Hồ, người công dân tốt.

- Trở thành con ngoan chân chính có đủ khả  năng lao động

góp phần xây dựng quê hương đất nước.

2. Mục đích học tập đúng và  mục đích học tập không đúng:

- Mục đích học tập đúng là không chỉ học tập vì tương lai của bản thân mà còn vì tương lai của dân tộc và sự phồn vinh của đất nước; hai mục đích này phải gắn liền với nhau.

- Mục đích học tập không đúng đắn: học tập chỉ nghĩ đến lợi ích trước mắt mà không nghĩ đến việc học là để nắm vững kiến thức( vì điểm số); chỉ nghĩ đến lợi ích tương lai của bản thân( học để có nhiều tiền, để sung sướng…)