GDCD 6 - Bài 2: Siêng năng, kiên trì - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 2: Siêng năng, kiên trì - Kinhcan.vn

TRUYỆN ĐỌC: BÁC HỒ TỰ HỌC NGOẠI NGỮ


Tóm tắt nội dung: 

Truyện kể về việc Bác Hồ học tiếng nước ngoài trong suốt cuộc đời của người. Bác đã rất kiên trì, siêng năng cũng như sáng tạo trong cách học tiếng nước ngoài mặc dù trong những hoàn cảnh phải lao động và sinh hoạt rất cực khổ thậm chí là sau này khi đã về già. 

a. Qua câu truyện trên, em thấy Bác hồ đã tự học tiếng nước ngoài như thế nào?(nêu những chi tiết cụ thể trong truyện).

Bác đã tự học tiếng nước ngoài bằng nhiều cách khác nhau:

- Bác tranh thủ tự học sau thời gian lao động;

- Bác nhờ bạn bè (thuỷ thủ người Pháp) giảng lại khi có chỗ khó hiểu;
- Bác viết các từ vào cánh tay để vừa làm vệc vừa học;

- Bác ra vườn hoa Hay-đơ để tự học vào sáng sớm và chiều mỗi ngày;

- Bác đến lớp học của giáo sư người I-ta-li-a;
- Khi có những từ không hiểu Bác luôn tra từ điển hoặc nhờ người khác giải thích và ghi vào sổ để nhớ.

b. Trong quá trình tự học, Bác Hồ đã gặp những khó khăn gì? Bác đã vượt qua những khó khăn đó như thế nào?

                   Khó khăn

Cách khắc phục 

Bác phải đi làm                      

- Tranh thủ học vào buổi tối 
- Viết vào tay để tranh thủ vừa làm vừa học.
- Dậy sớm và tranh thủ buổi chiều ra công viên tự học;
- Tranh thủ ngày nghỉ đến lớp học thêm.

Có nhiều điều khó hiểu             

- Bác nhờ bạn bẻ giải thích (người thuỷ thủ Pháp)
- Tra từ điển hoặc nhờ người khác giải thích và ghi chép lại để tự học 


c. Cách học của Bác thể hiện đức tính gì?
Cách học của bác thể hiện đức tính:
- Có tổ chức
- Siêng năng
- Kiên trì