GDCD 6 - Bài 6: Biết ơn - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 6: Biết ơn - Kinhcan.vn

GDCD 6 - Bài 6: Biết ơn

1. Thế nào là biết ơn?

- Biết ơn là thái độ trân trọng, tình cảm và những việc là đền ơn, đáp nghĩa đối với người đã giúp đỡ mình, với người có công với dân tộc, đất nước.

- Biết ơn thể hiện ở thái độ, tình cảm lời nói, cử chỉ hành động đền đáp công ơn, quan tâm, giúp đỡ, làm những điều tốt đẹp đối với người mà mình biết ơn. VD: thăm hỏi thầy cô giáo cũ, giúp đỡ gia đình thương binh…

2.Ý nghĩa của biết ơn:

- Là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta.

- Làm cho mối quan hệ giữa con người với con người tốt đẹp.

TRUYỆN ĐỌC: THƯ CỦA MỘT HỌC SINH CŨ 

Nội dung truyện: là một lá thư của một học sinh cho thầy giáo cũ. Người viết bày tỏ lòng biết ơn và cảm ơn chân thành đến thầy giáo chủ nhiệm lớp 1 vì những năm tháng được dạy bảo ân cần. 
a. Vì sao chị Hồng không quên người thầy giáo cũ dù đã hơn 20 năm?
- Vì chị Hồng có nhiều kỷ niệm về người thầy (khi thầy hướng dẫn chị Hồng viết bằng tay phải). 
b. Chị Hồng đã có những việc làm và ý định gì để tỏ lòng biết ơn Thầy Phan? 
- Giữ sổ lưu niệm
- Viết thư hỏi thăm thầy giáo cũ 
- Hy vọng có dịp tới thăm thầy giáo cũ
- Chúc thầy giáo và gia đình mạnh khoẻ, hạnh phúc